Jak se stát členem

Stát se členem JNS rodiny je velmi jednoduché! Pokud se právě blíží nábor, doražte a dozvíte se vše potřebné. Pokud se rozhodnete k nám přidat v průběhu sezony, stačí, když budete kontaktovat hlavní trenérku Nikol Míkovou (nikol@jns-cheerleaders.cz nebo 605 113 311) a domluvíte se, kdy se na nás příjdete podívat a vyzkoušíte si s námi svůj první cheerleadingový tréning zdarma! Je to jednoduché, že? Těšíme se na vás!

JNS Rodina.

Web0708
 

Tréninky

 

Děti

 
Minibirds
(od 3 do 7 let)
 • Pondělí a Středa od 16:30 do 17:30
 
Chickadees prep
(od 6 do 12 let)
 • Úterý a Čtvrtek od 16:30 do 18:00
 
Cutiebirds L1
(od 6 do 12 let)
 • Úterý a Čtvrtek od 16:30 do 18:00
 
Tweeties L2
(od 6 do 12 let)
 • Úterý a Čtvrtek od 16:30 do 18:00
 
Tinybirds L3
(od 9 do 14 let)
 • Pondělí a Středa od 16:30 do 18:30

Junior

 
Jays L2
(od 12 let)
 • Úterý a Čtvrtek od 18:00 do 20:00
 
Falcons L4
  (od 12 do 16 let)
 • Pondělí a Středa od 18:00 do 20:00
 
Silverbirds L5
(od 12 do 16 let)
 • Pondělí a Středa od 18:00 do 20:00

Senior

 
Ravens L2
(od 14 let)
 • Úterý a Čtvrtek od 18:00 do 20:00
 
Phoenix L5
(od 14 let)
 • Úterý a Čtvrtek od 18:00 do 20:00
 
Thunderbirds L5
(od 14 let)
 • Úterý a Čtvrtek od 18:00 do 20:00
 
Retrobirds L2
(rodičovský family tým)
 • 1x měsíčně pátek od 17:00 do 19:00
Všechny tréninky probíhají v ZŠ Schulhoffova 844 (bývalá SOU a SOŠ obchodu a služeb), vchod z ulice Květnového Vítězství vedle Squash Point a fotbalového hřiště Dukla.

Kontakt

Jak se k nám dostanete?

Autem:

Pokud k nám pojedete autem, nejjednodušší bude zaparkovat v blízkosti Squash Pointu v uilci Květnového vítězství. Vchod do tělocvičny je z boku školy ZŠ Schulhoffova (bývalá SOU a SOŠ obchodu a služeb), vedle fotbalového hřiště.

MHD:

Metrem linky C na stanici Háje, poté buď pěšky ulicemi U Modré školy a Prašná až ke vchodu do tělocvičen z ulice Květnového Vítězství. Nebo autobusem číslo 170 nebo 197 do zastávky Brechtova. Až vystoupíte z autobusu, vydejte se doprava směrem ke střední škole Schulhoffova, kterou obejdete zleva ulicí Květnového vítězství a až po levé staně uvidíte fotbalová hřiště a před sebou Squash Point, vejdete do objektu SŠ.  Vchod je po levé straně.

Kdo jsme

Sportovní klub JNS nabízí dětem a mládeži komplexní pohybový program v oblasti sportovního cheerleadingu. Součástí programu je: všeobecná kultura pohybového projevu, správné držení těla, gymnastická a akrobatická průprava, tanec, skokové variace, techniky stuntování, pohybové hry, dechové cvičení. Jako kolektivní sport je důležitou složkou přípravy spolupráce v kolektivu, budování osobnostních vlastností, rozvoj komunikačních schopností. Cheerleading je koordinačně - estetickým sportem , který pomůže dítěti vyrůst v silnou osobnost, nabízí seberealizaci v mnoha oblastech, svým charakterem motivuje děti k optimizmu, komunikativnosti, vytrvalosti a zodpovědnosti. Jsme nezisková sportovní organizace, člen České Asociace Cheerleaders, Evropské Cheerleadingové Unie a České Unie Sportu. U JNS sportuje více než 160 dětí a dospělých ve všech věkových kategoriích. Minies 3-5 let, Peewees 5-11 let, Junior 12-15 let a Senior 16 a více let.

Výhody: klubovna pro děti na vyplnění časových prostojů mezi školou a tréninkem (mikrovlnka, varná konev, herní plocha, prostor na učení a úkoly), realizace široké skupiny dětí (pracujeme ve vícero skupinách v různých úrovních), nízká finanční náročnost programu, hromadná úrazová pojistka, rovnováha v psychologickém a fyzickém rozvoji osobnosti dětí a mládeže, využívání anglického jazyka při tréninku se zahraničními lektory a na kempech (děti vidí praktické využití AJ a motivuje je to k výuce)

Vybavení: 7 speciálních gymnastických koberců Flexi Roll, gymnastické slzy, airtrack, dětský edukační pohybový program WE PLAY, trampolína, dopadové žíněnky, lanč, handstand helper.

Lektoři: Klub je veden trenérkou s 20-ti letou praxí, trenérka roku 2014 ve sportovním odvětví cheerleading v ČR, 16 trenérů s certifikáty ICU - bronze, FCC, ICC, spolupráce s externími trenéry ze zahraničí.

Úspěchy: Mistři Evropy v kategorii senior Coed L5 pro rok 2017, více než 15 let Mistři České republiky v mnoha kategoriích, nejúspěšnější klub v ČR v oblasti sportovního cheerleadingu, bronzové medaile na ME 2014, řady úspěchů na soutěžích v zahraničí

Komplexní pohybová průprava: tréninky 2x až 4x týdně (volitelné), letní kempy a soustředění v ČR i zahraničí (Itálie, gymnastický koplex - tělocvičny, bazény, pláž),

 

Cheerleading

Anglický termín "cheerleading" vznikl spojením dvou termínů:

cheer + leading = povzbuzování + vedení

V cheerleadingu šlo původně o vedení diváků k organizovanému povzbuzování na sportovních akcích, do češtiny se však poněkud nepřesně překládá jako "roztleskávání". Pro mnohé tak bývá překvapením, že součástí tohoto sportu je i jiná aktivita, než právě tleskání. Vlastně se dá říci, že v současné době tvoří "tleskání" pouze okrajovou součást tohoto sportu. A snad i proto, aby se „roztleskávačky“ vymanily ze stereotypního pohledu, označují samy sebe přesnějším anglickým termínem cheerleaders.

Cheerleading je poměrně komplexní sportovní aktivita sestávající z několika různých činností. Patří sem skoky, tanec, akrobacie, stunty, pyramidy a pokřiky. Každý tým se zaměřuje více na jiný aspekt. V dnešní době je možné týmy rozdělit na ty, které se soustředí více na stunty a týmy převážně taneční.

Skoky si cheerleading propůjčil převážně z gymnastiky. U skoků je důležitá jednak výška, jednak samozřejmě správně provedená technika. Existuje více různých typů skoků, které se mohou řetězit a kombinovat. Mezi základní skoky patří tzv. roznožka (toe-touch), pike či side/front hurdler. Skoky je možné v rámci sestavy různě řetězit.

Tanec má v cheerleadingu dvě podoby, a to tzv. cheer dance, který sestává ze speciálních cheerleadingových pohybů, a pak tanec různých stylů, z nichž nejvíce je vidět vliv disco dance, show dance, street dance a baletní prvky (např. upravené piruety, výkopy atd.). Nejčastěji se tyto dva typy tance v choreografiích mísí, přičemž v cheer kategoriích na soutěžích převládá cheer tanec, kdežto v dance kategoriích jiné styly. Pro tanec v cheerleadingu jsou typické tzv. pompons, které - originálně - jsou vyráběny z tenkých plastových proužků různé šířky, barvy a třpytivosti s rukojetí.

Stunty jsou základními prvky pyramid. Jeden stunt tvoří pět lidí - "top" je osoba, obvykle dívka, která je zvedána a vyhazována ostatními členy; "base" je každý, kdo není top, a tvoří základ skupinky. Rozlišujeme ve skupince dva boční base, jednoho zadního (též zvaný backspotter) a jednoho předního (někdy se přední base vynechává). Mezi základní stunty patří tzv. elevator, extension či liberty. Speciálním případem stuntů jsou partnerstunty. Jeden partnerstunt tvoří jeden muž a jedna dívka (zřídkapak dvě dívky), přičemž muž zvoří základnu a dívka je topem. Více o stuntech zde.

Pyramidy vznikají spojením více stuntů dohromady a jejich různým propojením.

Akrobacie je také součástí cheerleadingu. U nás však dětem chybí průprava, proto se standard běžný v USA u nás ztěžka prosazuje. Akrobatické prvky jsou vidět především v soutěžních vystoupeních, protože na jejich provádění je obvykle zapotřebí speciální povrch z bezpečnostních důvodů. Typicky se zařazují hvězdy, rondáty, fliky, salta apod.

Pokřiky jsou prvkem rozšířeným především v anglicky mluvících zemích, kde nacházejí velkou výhodu hlavně v tom, že jim publikum rozumí. Angličtina poskytuje pro pokřiky lepší jazykové prostředky, a i proto (nejen) české cheerleaders většinou tvoří své pokřiky v angličtině. Pokřiků jsou obecně dva druhy - krátké pokřiky (chants či sidelines) a dlouhé pokřiky (cheers). Krátké pokřiky jsou tvořeny zpravidla jedním až třemi verši a třikrát se opakují.

Jak vidno, kloubí se v cheerleadingu poměrně široké spektrum různých aktivit, které všechny vyžadují různé schopnosti a dovednosti. A těch není možné dosáhnout jinak, než pravidleným tréninkem. Aby se člověk mohl stát cheerleader, musí tedy být ochoten na sobě pracovat a pravidelně trénovat. Ti, kteří u tohoto sportu vydrží, pak díky němu získají velmi komplexní pohybovou průpravu.