FAQ

nejčastěji kladené otázky

Pokud se právě blíží nábor, doražte a dozvíte se vše potřebné. V případě, že se rozhodnete k nám přidat v průběhu sezony, stačí, když nás budete kontaktovat prostřednictvím info@jns-cheerleaders.cz nebo Facebookové zprávy a domluvíme se, kdy se na nás příjdete podívat a vyzkoušíte si s námi svůj první cheerleadingový tréning zdarma!

Je to jednoduché, že?

V JNS máme 12 týmů a jsme v tělocvičně každý pracovní den od 16:30 do 20:00.

Naši zcela noví členové mají tréninky každé úterý a čtvrtek.
Dětí do 12 let od 16:30 do 18:00.
Děti od 12 let 18:00 do 20:00.

Harmonográm tréninků se u jednotlivých týmů liší, rozpis všech týmů naleznte zde.

Všechny naše tréninky probíhají v tělocvičnách na adrese Schulhoffova 844 na Praze 11.

Vchod do tělocvičny je ze strany ulice Květnového vítězství přes bráno vedle Squash Pointu. Dále následujte cedulím, které vás dovedou do našich tělocvičen.

V JNS členské příspěvky vychází na 3 800 CZK za pololetí. Nejmladší děti v týmu JNS Bumblebees mají členské příspěvky 2500 CZK za pololetí.

Spolu s členstvím jsou spojeny startovné poplatky na soutěžích, doprava, pořízení uniformy a týmovového oblečení. Snažíme se však našim členům a rodičům co nejvíce ulevit, a proto věnujeme velkou pozornost hledáním těch nejefektivnějších řešení a tím zpřístupnit tento sport pro každého.

U NÁS ZÍSKÁŠ |

NA TOBĚ
NÁM ZÁLEŽÍ

Chceme, aby každý člen i rodič se u nás cítil vítaný a pocítil, že JNS je opravdu unikátní program. Počínaje servisem a správou členů, až po kvalifikované trenéry.

POHYB
JE ŽIVOT

Pohyb je nezbytný pro zdravé fungování organismu a vývoje našeho těla. My v JNS učíme naše členy milovat pohyb a trénujeme zdravé tělo i ducha.

STAŇ SE ATLETEM

Být atletem nese do života nespočet výhod. Zdravý životní styl, kondice, cílevědomost, sebevědomí, zodpovědnost a schopnost pracovat v týmu.

PROCESTUJ
SVĚT

JNS a cheerleading celkově ti dává skvělou možnost procestovat celý svět! Stačí začít, zamilovat si tento sport a pak je jen na tobě, jak vysoko zamíříš.

jsme
rodina

Nehledě na naše osobní rozdíly, spojují nás společné cíle a vášeň pro cheerleading. Týmové nebo individuální úspěchy slavíme všichni společně. Nejsme pouze přátelé, jsme rodina.

stále
brousíme

JNS je program, ve kterém se angažuje spousta mladých lidí se skvělými nápady. Držíme krok s trendy a novými postupy, abychom byli lepší s každým dnem.

Všechny tréninky probíhají v ZŠ Schulhoffova 844 (bývalá SOU a SOŠ obchodu a služeb), vchod z ulice Květnového Vítězství vedle Squash Point a fotbalového hřiště Dukla.

Kontakt

Jak se k nám dostanete?

Autem:

Pokud k nám pojedete autem, nejjednodušší bude zaparkovat v blízkosti Squash Pointu v uilci Květnového vítězství. Vchod do tělocvičny je z boku školy ZŠ Schulhoffova (bývalá SOU a SOŠ obchodu a služeb), vedle fotbalového hřiště.

MHD:

Metrem linky C na stanici Háje, poté buď pěšky ulicemi U Modré školy a Prašná až ke vchodu do tělocvičen z ulice Květnového Vítězství. Nebo autobusem číslo 170 nebo 197 do zastávky Brechtova. Až vystoupíte z autobusu, vydejte se doprava směrem ke střední škole Schulhoffova, kterou obejdete zleva ulicí Květnového vítězství a až po levé staně uvidíte fotbalová hřiště a před sebou Squash Point, vejdete do objektu SŠ.  Vchod je po levé straně.

 

Kdo jsme

Sportovní klub JNS nabízí dětem a mládeži komplexní pohybový program v oblasti sportovního cheerleadingu. Součástí programu je: všeobecná kultura pohybového projevu, správné držení těla, gymnastická a akrobatická průprava, tanec, skokové variace, techniky stuntování, pohybové hry, dechové cvičení. Jako kolektivní sport je důležitou složkou přípravy spolupráce v kolektivu, budování osobnostních vlastností, rozvoj komunikačních schopností. Cheerleading je koordinačně – estetickým sportem , který pomůže dítěti vyrůst v silnou osobnost, nabízí seberealizaci v mnoha oblastech, svým charakterem motivuje děti k optimizmu, komunikativnosti, vytrvalosti a zodpovědnosti. Jsme nezisková sportovní organizace, člen České Asociace Cheerleaders, Evropské Cheerleadingové Unie a České Unie Sportu. U JNS sportuje více než 160 dětí a dospělých ve všech věkových kategoriích. Minies 3-5 let, Peewees 6-11 let, Junior 12-15 let a Senior 16 a více let.

Výhody: klubovna pro děti na vyplnění časových prostojů mezi školou a tréninkem (mikrovlnka, varná konev, herní plocha, prostor na učení a úkoly), realizace široké skupiny dětí (pracujeme ve vícero skupinách v různých úrovních), nízká finanční náročnost programu, hromadná úrazová pojistka, rovnováha v psychologickém a fyzickém rozvoji osobnosti dětí a mládeže, využívání anglického jazyka při tréninku se zahraničními lektory a na kempech (děti vidí praktické využití AJ a motivuje je to k výuce)

Vybavení: 11 speciálních gymnastických koberců Flexi Roll, gymnastické slzy, airtrack 12m, airtrack 2m, dětský edukační pohybový program WE PLAY, trampolína, dopadové žíněnky, lanč, handstand helper a mnoho dalšíh.

Lektoři

Klub je veden trenérkou s 25-ti letou praxí, trenérka roku 2014 ve sportovním odvětví cheerleading v ČR, 28 trenérů s certifikáty licencí Coach university, ICU – bronze, FCC, ICC, spolupráce s externími trenéry ze zahraničí.

Úspěchy

Mistři Evropy v kategorii senior Coed L5 pro rok 2017, vícemistři Evropy 2018, více než 19 let Mistři České republiky v mnoha kategoriích, nejúspěšnější klub v ČR v oblasti sportovního cheerleadingu, bronzové medaile na ME 2014, řady úspěchů na soutěžích v zahraničí.

Komplexnost

Komplexní pohybová průprava: tréninky 2x až 4x týdně (volitelné), letní kempy a soustředění v ČR i zahraničí (Itálie, gymnastický koplex – tělocvičny, bazény, pláž).

 

Cheerleading

Anglický termín „cheerleading“ vznikl spojením dvou termínů:

cheer + leading = povzbuzování + vedení

V cheerleadingu šlo původně o vedení diváků k organizovanému povzbuzování na sportovních akcích, do češtiny se však poněkud nepřesně překládá jako „roztleskávání“. Pro mnohé tak bývá překvapením, že součástí tohoto sportu je i jiná aktivita, než právě tleskání. Vlastně se dá říci, že v současné době tvoří „tleskání“ pouze okrajovou součást tohoto sportu. A snad i proto, aby se „roztleskávačky“ vymanily ze stereotypního pohledu, označují samy sebe přesnějším anglickým termínem cheerleaders.

Cheerleading je poměrně komplexní sportovní aktivita sestávající z několika různých činností. Patří sem skoky, tanec, akrobacie, stunty, pyramidy a pokřiky. Každý tým se zaměřuje více na jiný aspekt. V dnešní době je možné týmy rozdělit na ty, které se soustředí více na stunty a týmy převážně taneční.

Skoky si cheerleading propůjčil převážně z gymnastiky. U skoků je důležitá jednak výška, jednak samozřejmě správně provedená technika. Existuje více různých typů skoků, které se mohou řetězit a kombinovat. Mezi základní skoky patří tzv. roznožka (toe-touch), pike či side/front hurdler. Skoky je možné v rámci sestavy různě řetězit.

Tanec má v cheerleadingu dvě podoby, a to tzv. cheer dance, který sestává ze speciálních cheerleadingových pohybů, a pak tanec různých stylů, z nichž nejvíce je vidět vliv disco dance, show dance, street dance a baletní prvky (např. upravené piruety, výkopy atd.). Nejčastěji se tyto dva typy tance v choreografiích mísí, přičemž v cheer kategoriích na soutěžích převládá cheer tanec, kdežto v dance kategoriích jiné styly. Pro tanec v cheerleadingu jsou typické tzv. pompons, které – originálně – jsou vyráběny z tenkých plastových proužků různé šířky, barvy a třpytivosti s rukojetí.

Stunty jsou základními prvky pyramid. Jeden stunt tvoří pět lidí – „top“ je osoba, obvykle dívka, která je zvedána a vyhazována ostatními členy; „base“ je každý, kdo není top, a tvoří základ skupinky. Rozlišujeme ve skupince dva boční base, jednoho zadního (též zvaný backspotter) a jednoho předního (někdy se přední base vynechává). Mezi základní stunty patří tzv. elevator, extension či liberty. Speciálním případem stuntů jsou partnerstunty. Jeden partnerstunt tvoří jeden muž a jedna dívka (zřídkapak dvě dívky), přičemž muž zvoří základnu a dívka je topem. Více o stuntech zde.

Pyramidy vznikají spojením více stuntů dohromady a jejich různým propojením.

Akrobacie je také součástí cheerleadingu. U nás však dětem chybí průprava, proto se standard běžný v USA u nás ztěžka prosazuje. Akrobatické prvky jsou vidět především v soutěžních vystoupeních, protože na jejich provádění je obvykle zapotřebí speciální povrch z bezpečnostních důvodů. Typicky se zařazují hvězdy, rondáty, fliky, salta apod.

Pokřiky jsou prvkem rozšířeným především v anglicky mluvících zemích, kde nacházejí velkou výhodu hlavně v tom, že jim publikum rozumí. Angličtina poskytuje pro pokřiky lepší jazykové prostředky, a i proto (nejen) české cheerleaders většinou tvoří své pokřiky v angličtině. Pokřiků jsou obecně dva druhy – krátké pokřiky (chants či sidelines) a dlouhé pokřiky (cheers). Krátké pokřiky jsou tvořeny zpravidla jedním až třemi verši a třikrát se opakují.

Jak vidno, kloubí se v cheerleadingu poměrně široké spektrum různých aktivit, které všechny vyžadují různé schopnosti a dovednosti. A těch není možné dosáhnout jinak, než pravidleným tréninkem. Aby se člověk mohl stát cheerleader, musí tedy být ochoten na sobě pracovat a pravidelně trénovat. Ti, kteří u tohoto sportu vydrží, pak díky němu získají velmi komplexní pohybovou průpravu.